Geven aan BCC Groningen

Voor het uitvoeren van onze missie, het zendingsbevel van Jezus, zijn wij afhankelijk van giften van mensen die deze missie graag willen ondersteunen.

We zijn dankbaar voor de vrijgevigheid van onze leden en donateurs. Door deze giften kan BCC Groningen aan haar doelstellingen werken.
Op deze pagina vindt u praktische informatie over het geven aan BCC Groningen.

Onze doelstellingen

BCC Groningen heeft als doel:

  • het christelijk geloof overeenkomstig de BCC–grondslag te bevorderen onder alle mensen en hen die dat willen te leren om zich te houden aan wat Jezus heeft bevolen;
  • de randvoorwaarden en de reputatie van het christendom in de samenleving te bevorderen;
  • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

BCC Groningen is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een gift aan een ANBI mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Uw gift moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze vindt u op de website van de Belastingdienst.

In de ANBI-zoeker van de Belastingdienst kunt u checken of een organisatie een ANBI is.

Geven via periodieke schenking

Met een periodieke schenkingsovereenkomst (PSO) kiest u ervoor om minimaal 5 jaar lang een gift in geld te doen aan BCC Groningen. Het voordeel van een periodieke schenking is dat uw volledige gift aftrekbaar is in de aangifte inkomstenbelasting. Ook voor een periodieke schenking gelden voorwaarden, deze vindt u op de website van de Belastingdienst. U kunt het eenvoudig regelen door de overeenkomst voor periodieke schenking in tweevoud in te vullen en op te sturen naar:

BCC Groningen
Hoveniersweg 1
9502 BW Stadskanaal
E-mail: bestuur@bccgroningen.nl

Met de schenkcalculator kunt u berekenen wat u terugkrijgt van de Belastingdienst. Voor vragen over de voorwaarden voor een periodieke schenkingsovereenkomst kunt u contact opnemen met de penningmeester van BCC Groningen.

RSIN

Wie een gift aan BCC Groningen wil aftrekken van de inkomstenbelasting heeft daarvoor het RSIN van BCC Groningen nodig: 864430322.

Beleidsplan

Van een ANBI wordt verwacht en geëist om transparant te handelen. Dit willen wij als bestuur ook, niet in de laatste plaats in de verantwoording naar onze leden en donateurs. Daarom publiceren wij ons beleidsplan en onze jaarrekening en brengen wij verslag uit over onze activiteiten.

Hieronder vindt u het actuele beleidsplan van BCC Groningen. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop wij als ANBI onze doelstelling willen bereiken.

Beleidsplan BCC Groningen »