De Bergrede – “Wie deze mijn woorden hoort en ze doet …”

Een internationaal project van Brunstad Christian Church: jongeren over de hele wereld zijn de laatste paar maanden actief bezig met de Bergrede van Jezus. Dit Bijbelstudieproject gaat over de toespraak die Jezus gaf aan zijn discipelen in de hoofdstukken 5, 6 en 7 van het Mattheüsevangelie. Ook jongeren uit BCC Groningen doen hieraan mee.

De discipelen hoorden niet zomaar een toespraak, zoals ze gewend waren van de schriftgeleerden en Farizeeërs uit die tijd. De woorden die Jezus sprak had Hij zelf geleefd en beproefd. Dit was totaal nieuw voor de discipelen en het werd een keerpunt in hun leven.

Aan het eind van deze toespraak staat: “Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van Zijn onderricht, want Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden.” Mattheüs, hoofdstuk 7, vers 28-29.

Dagelijkse video’s
Elke dag kunnen we een aflevering zien waarin een Bijbelvers van de Bergredewordt behandeld. Tijdens deze afleveringen volgen we de discipelen Mattheüs en Petrus met een fictief gesprek. Ze vertellen wat de woorden van Jezus voor hun persoonlijk betekenen. Vaak volgt er na een aflevering een interactieve opdracht, die je dezelfde dag kunt maken als je de video hebt bekeken. Daarnaast kunnen we ons verder verdiepen door de bijgevoegde artikelen te lezen die heel goed aansluiten op de Bijbelverzen.

Thema-uitzendingen
Tot april zijn er drie internationale thema-uitzendingen van BCC Media waarin de afleveringen van de afgelopen periode centraal staan. Deze uitzendingen kijken we met de jeugd van BCC Groningen bij de verschillende gezinnen thuis. De thema-avonden zijn unieke gelegenheden om met verschillende generaties in gesprek te gaan over de belangrijke inhoud van het Bijbelstudieproject.

Om de jongeren aan te sporen om elke week de afleveringen te kijken en de bijbehorende opdrachten uit te voeren zijn er zowel in de plaatselijke gemeente als internationaal aanmoedigingsacties, en met een daarvan maken degenen die alle opdrachten maken zelfs kans op een reis naar Israël.

De woorden van Jezus komen tot leven
Dankzij de video’s begrijpen we de Bijbelverzen steeds beter, en zo komen de woorden van Jezus tot leven en worden ze hulp voor onze dagelijkse situaties. We zijn enorm dankbaar voor degenen die zich achter de schermen bezig hebben gehouden om dit zo eenvoudig mogelijk voor ons als jeugd naar voren te brengen.

Enkele reacties
Eén van de mentoren die actief betrokken is bij dit project vertelt:
“Ik ben heel dankbaar voor dit Bergredeproject. In de filmpjes en de thema-uitzendingen horen we zo duidelijk wat de beloften zijn voor degenen die met hun hele hart voor God leven en ook, wat de ernstige gevolgen zijn van het leven naar je lusten en begeerten. Als je naar Jezus’ woorden leeft, dan word je gelukkig, en in de boodschap klinkt door dat het voor iedereen die dat wil 100% mogelijk is om te leven zoals Jezus dat leefde en leerde! Ik wil mij dicht bij God houden en hem zoeken. Dan weet ik dat het gaat lukken om de woorden van Jezus te doen!”

Een jongen van 16 jaar zegt:
“Dit is echt het coolste project dat BCC voor ons heeft bedacht, het is elke morgen zo precies to the point, en zó duidelijk, dat het een heel goede hulp is in de omstandigheden die je die dag meemaakt.”

De thema-avonden zijn unieke gelegenheden om met verschillende generaties in gesprek te gaan over de belangrijke inhoud van het Bijbelstudie project 
De thema-uitzendingen kijken we met de jeugd van BCC Groningen bij de verschillende gezinnen thuis