Een gezegende nieuwjaarsviering 

“Al het goede groeit en ontwikkelt zich in de gemeente, en liefde en wijsheid nemen toe.” Dat zei Kåre J. Smith in zijn openingstoespraak voor de bijna 10.000 deelnemers die bijeenkwamen voor de voorlopig laatste Nieuwjaarsconferentie van BCC op Brunstad.

Het was moeilijk om een lege stoel te vinden in de zaal tijdens de eerste samenkomst, want velen hadden zich verheugd op de laatste Nieuwsjaarsconferentie die Brunstad Christian Church voorlopig organiseert. Ook circa 1000 deelnemers uit Nederland waren afgereisd naar het winterse Noorwegen.

De openingssamenkomst begon met een aanmoediging om acht te slaan op het profetische woord en de tijd te gebruiken om ons te richten op verlossing van onze zonden. Het eerste hoofdstuk van de tweede brief van Petrus werd naar voren gebracht. In dit hoofdstuk schrijft Petrus over de wonderbaarlijke beloften dat het voor een ieder die zich daartoe aangetrokken voelt mogelijk is om deel te krijgen aan de goddelijke natuur. Zo zullen we worden zoals Jezus Christus zelf: vol goedheid, liefde en geduld. 

Door middel van toespraken, zang en muziek werd de hoopvolle en krachtige boodschap gedurende het hele Nieuwjaarsweekend naar voren gebracht. 

“Een van de grootste beloften is dat we in allerlei omstandigheden tot rust kunnen komen. Hoe meer we het Woord aanvaarden in een levend geloof dat het ons kan veranderen, hoe meer licht, wijsheid en goddelijke natuur in ons tevoorschijn zal komen.”

– Kåre Johan Smith
Bijna 10.000 mensen vanuit de hele wereld waren afgereisd naar Oslofjord Convention Center. Foto: A. Nielsen.
Bijna 10.000 mensen vanuit de hele wereld waren afgereisd naar Oslofjord Convention Center. Foto: A. Nielsen.

Het actiejaar vieren 

Voor veel BCC-leden was het jaar 2023 een historisch jaar, omdat het voor het eerst in vele jaren mogelijk was om overeenkomsten te sluiten voor degenen die de conferenties van BCC willen bezoeken en daarvoor overnachting nodig hebben. Ook werd “Samvirk UNG” gelanceerd om jongeren tussen de 18 en 26 jaar te helpen om voor overnachting op Brunstad te sparen. Deze acties hebben veel betrokkenheid en enthousiasme bewerkt over de hele wereld. 

De gemeente in Zwitserland, die het laatste halfjaar een kartrekker is geweest voor deze acties, organiseerde op oudejaarsavond een actiefeest voor de gehele gemeente. Met een kleurrijke openingsshow met dans en een krachtig lied zetten zij de toon voor de nieuwjaarsviering. Een van de coupletten in het lied legt goed uit wat het doel is van de inzet die de gemeente in Zwitserland doet voor de actie (vertaald vanuit het Noors): 

“In ons binnenste gebeurt iets nieuws, als wij luisteren naar de geboden van Jezus
Dag na dag, slag voor slag, grijpen we ernaar
We willen Gods wil vervullen in onze gemeente en in ons huis.
We werken allemaal naar dat doel toe.” 

Enthousiaste jongeren tijdens het actiefeest – gemotiveerd en vol vuur. Foto: F. Blekstad
Enthousiaste jongeren tijdens het actiefeest – gemotiveerd en vol vuur. Foto: F. Blekstad

Gods Woord is een enorme hulp  

Gerdy
Gerdy

De verkondiging van de conferentie vindt haar weerklank in de harten van de deelnemers, die ernaar verlangen om vanbinnen veranderd te worden naar het beeld van Jezus. Gerdy uit BCC Groningen is één van de Nederlanders die tijdens de Nieuwsjaarsconferentie in Noorwegen was:

“Om met mijn leven in de juiste koers te blijven heb ik het nodig om hier te komen, waar Gods Woord zo duidelijk wordt verkondigd. Nadat we ons zoontje kregen, heeft Brunstad een extra betekenis gekregen voor mij. Ik mag leren om geduldig te worden, niet bezorgd te zijn, etc. Dat is ook voor mijn gezin een enorme hulp. En natuurlijk dat als onze zoon wat ouder is en ook de waarde van Brunstad in kan zien en al op jonge leeftijd Gods Woord kan horen, dan zal hem dat ook helpen in zijn leven.”

Gert, eveneens uit BCC Groningen, vult aan: “Ik ben heel dankbaar voor Brunstad en de vrienden die ik hier ontmoet, die allemaal hetzelfde verlangen hebben om verlost te worden van alle zonde, zodat goddelijke natuur in mij naar voren komt. Mijn grote verlangen is dat het nieuwe jaar een verlossingsjaar wordt.” 

Gerdy heeft datzelfde verlangen: “Gods heerlijkheid en Zijn deugden nemen toe in mijn leven, als ik net als Jezus mijn wil opgeef om Gods wil te doen. Het is mijn wens, dat Jezus’ leven meer en meer in mij naar voren mag komen in het komende jaar.” 

Gert
Gert