“Ga dus op weg” – Pinksterconferentie 2024 

Door Rosanne
In de groepsapp van gemeente Groningen stromen de zonnige foto’s binnen. De meeste gemeenteleden zijn al een dag eerder op Brunstad aangekomen dan ik. Ook mijn reis zit er bijna op: wat heb ik uitgekeken naar de Pinksterconferentie! 

Zodra ik het conferentieterrein op rijd zie ik een bord met de opdracht van Jezus: ‘Ga dus op weg’ (Mattheüs 28:19). Over deze opdracht van Jezus zal het zendingsfeest gaan dat BCC Stavanger heeft voorbereid. “Wat kan ik doen?” vraag ik me af. Ik kan niet wachten om er meer over te horen.

Het is stralend weer als de deelnemers zich verzamelen voor de jaarlijkse Pinksterconferentie.

Pinksteren en de opdracht van Jezus 

Met Pinksteren vieren we dat de discipelen van Jezus gedoopt werden met de heilige Geest. Jezus gaf hun de opdracht om het evangelie te verkondigen, waar ze ook maar kwamen. En daarbij hoort: mensen die interesse hebben in het evangelie, leren om Jezus’ geboden te onderhouden. Zo ontstonden de eerste christengemeenten. 

Deze opdracht geldt ook voor ons. Kåre Smith opent het zendingsfeest met een toespraak over Jezus, die verzocht werd, maar nooit zondigde. Hij legt ons uit dat Jezus een mens was, net als wij, zoals er staat aan het einde van de tweede brief aan de Hebreeën. Dan leest hij het begin van Hebreeën 3 krachtig voor:


“Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus.” 

“Voor degenen die een hemelse roeping hebben, voor hen trekken wij erop uit: zij zullen discipelen worden en bij Jezus horen”, vervolgt Kåre. Zulke mensen verlangen naar verlossing van hun zonde en willen, net als Jezus, Gods wil doen.

Afbeelding met concert, muziek, Concertzaal, Rockconcert

Automatisch gegenereerde beschrijving
Een koor uit Stavanger brengt inhoudsrijke liederen ten gehore. Binnen BCC werkt een team aan de kwaliteit van muziek en zang, zodat ook liederen als zendingsmiddel gebruikt kunnen worden.

  
  Pinksterconferentie 2024

  • Oslofjord Convention Center, Brunstad, in Zuid-Noorwegen
  • Ruim 8000 deelnemers, waarvan meer dan 1000 uit Nederland
  • Algemene samenkomsten
  • Zendingsfeest georganiseerd door BCC Stavanger
  • Twee samenkomsten voor jongeren vanaf 12 jaar
  • Tv-magazine met praktische informatie, muziek en geestelijke opbouw
  • Activiteiten voor kinderen en jeugd voorbereid door BCC Groningen
  • Een seniorenbijeenkomst, voorbereid door BCC Gelderland
  • Een kindersamenkomst, verdeeld in leeftijdsgroepen
  • Vrijwilligers uit diverse landen helpen mee, ook uit Nederland

Alle mensen bereiken met het evangelie

Door het zendingsfeest begrijp ik meer van Gods grote liefde voor zijn schepping. Gods verlangen is dat alle mensen behouden worden. Daarom hebben we de opdracht om iedereen met het evangelie te bereiken, zodat ze tot geloof kunnen komen. Een manier om dat te doen is met digitale middelen. Een nieuwe website zal de literatuur van Skjulte Skatter (Verborgen Schatten) – ons internationale gemeenteblad – binnenkort beschikbaar stellen voor het brede publiek, zo zien we in een video.

Lees meer over deze initiatieven in het artikel: A change of pace in missionary work (Engels)

Het beeld op de achtergrond verwijst naar hoe digitale middelen kunnen worden ingezet om Christus, het nieuwe leven, te verkondigen. Daar kan iedereen aan meehelpen. Foto: BCC.

Hoe kan ik hieraan bijdragen?

“Het eerste wat Jezus deed toen Hij zijn discipelen had geroepen, was het houden van de Bergrede,” horen we tijdens een panelgesprek. Aan het einde van zijn tijd op aarde gaf Hij de opdracht om alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te leren om Zijn geboden te onderhouden.

“Wie mijn woorden hoort en ze doet, zei Jezus, die bouwt zijn huis op de rots,” vervolgt Larsen, een van de panelleden. “Het is onze taak om de woorden van Jezus in praktijk te brengen. Dat is de christelijke boodschap die we willen verkondigen als we het hebben over ‘Ga dus op weg’.”

Het is een opdracht waar veel gemeenteleden enthousiast voor zijn. Dat blijkt uit de wereldwijde collecte: meer dan 26,8 miljoen Noorse Kroon (ruim 2,3 miljoen euro) is binnengekomen voor digitale evangelieverspreiding. Maar het allebelangrijkste is om zelf een ambassadeur van Jezus te zijn in je eigen omgeving, zowel offline als online. 

“Het gaat erom hoe je leven is”

Daarover spreek ik Bert (70) uit BCC Groningen, op een van de vrije middagen tussen de samenkomsten door. Als ik hem vraag wat de opdracht van Jezus voor hem betekent, beginnen zijn ogen te glinsteren.

Hij vertelt: “Dit evangelie heeft mij zo gelukkig gemaakt! Dat de collecte wordt ingezet voor evangelieverspreiding is fantastisch! Ik wil graag dat anderen ook gelukkig worden door dit evangelie. Het is een hulp om verlost te worden van alle egoïsme, alle onrust, alle zonde die er in een mens woont.” 


Het is moeilijk om hem te onderbreken in zijn enthousiasme, maar ik wil meer weten: “Als ik je goed begrijp, gaat het erom dat we zelf veranderen. Maar hoe help je eraan mee om ook andere mensen te bereiken met het evangelie?” 

Hij hoeft niet lang na te denken en zegt: “Het gaat erom hoe je leven is. Ik kan eenvoudig goed zijn voor de mensen, waar ik ook maar ben.” Dat hoeven geen grote dingen te zijn, meent hij. “Ik ga bijvoorbeeld binnenkort verhuizen en ben van plan om alle acht gezinnen uit de straat uit te nodigen en samen taart eten als afscheid. Als ik zo met mensen in contact kom en ze hebben interesse, dan kan ik ze vertellen wat ik meemaak en hoe ik leef. Als de gelegenheid er is, dan kun je vrijmoedig zijn en kun je ze bijvoorbeeld wijzen op de nieuwe site die gelanceerd wordt, waarover we hoorden.” 

Bekijk het nieuwe YouTube kanaal van Treasures of Sanctification.

Bert: “Ik kan eenvoudig goed zijn voor de mensen.”

“Onbeschrijfelijk om mee te maken” 

Nu ik toch met Bert spreek, ben ik ook benieuwd hoe hij het ervaart om op de conferentie te zijn. Hij maakt een gebaar naar de gebouwen om hem heen, met allemaal verblijfsaccommodaties voor bezoekers van de conferentie. “Ik zit hier op mijn balkonnetje en dan denk ik: achter al die deuren zitten mensen met een verhaal, ze hebben allemaal hun eigen leven, maar ze willen God dienen en ze willen alleen maar het goede. Dat proef je, dat is onbeschrijfelijk om mee te maken, dat is uniek!” 

Een voetbalcompetitie voor jongens en meisjes van verschillende leeftijden trekt veel publiek.

Elke dag lekker weer en gelegenheid om samen te knutselen in de tent.

Voor de jongste kinderen uit Nederland is er een speciale kindersamenkomst in het Nederlands.

Vrijwilligers helpen bij de kinderactiviteiten.