De sleutel om een goede mentor te zijn

Tijdens de samenkomst kregen we bemoediging, inspiratie en duidelijke kaders voor het werk met de kinderen en jongeren. “Als we denken aan onze kinder- en jeugdschare en de opgave die we hebben in deze tijd, om gezonde, christelijke begrippen mee te geven, en onze jeugd te bewaren en weerbaar te maken tegen negatieve invloeden, dan hebben we genade van God nodig,” hoorden we aan het begin van de avond.

Gods Koninkrijk op de eerste plaats

Het gebed voor de kinderen en jongeren zal in het hart van elke mentor zijn. Het is een bewust werk, waarin bemoediging en plezier hand in hand gaan; een heel verantwoordelijke taak. Jezus zei dat Gods Koninkrijk voor de kinderen is. Alleen als je zelf Gods Koninkrijk zoekt, en leeft voor dit Koninkrijk, kun je een goed en veilig voorbeeld zijn voor de kinderen, zoals Jezus een voorbeeld was voor zijn discipelen. Dan heb je iets in je van dat Koninkrijk, om te geven aan de kinderen en jongeren als je met hen samen bent.

“Je zou kunnen zeggen ‘de sleutel’ om een mentor te kunnen zijn, is dat ik Gods Koninkrijk op de eerste plaats heb.”, zei Johannes, een van de verantwoordelijken voor het jeugdwerk.

Oog voor de enkeling

Het is in het werk met kinderen en jeugd belangrijk dat een mentor oog heeft voor de enkeling; de gemeente bestaat immers uit allemaal individuen, met elk hun eigen interesses, talenten en uitdagingen. Een mentor kan van Jezus leren wat het betekent om een herder te zijn, en een zintuig ontwikkelen om tot hulp te zijn voor kinderen die het moeilijk hebben. En daarbij speelt gebed voor die enkelingen ook een belangrijke rol!

Veel mentoren uitten in een persoonlijk getuigenis hun verlangen om voor God te leven en Zijn Koninkrijk te zoeken, om zo ook tot hulp te kunnen zijn voor anderen. In een aansluitende presentatie werden de richtlijnen voor jeugdwerkers weer onder de aandacht gebracht; met de nadruk op kernwaarden als respect en zorgzaamheid, en een duidelijke visie op sociale veiligheid.

Na afloop was er tijd om te evalueren op de afgelopen periode en vooruit te plannen.