Het hart achter het kinderwerk in BCC Groningen 

Als je op zondag 19 november, even voor elf uur, de zaal van BCC Groningen binnenkomt, heerst er een gezellige drukte. Zo’n 70 blije kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar, zijn klaar voor een interessante kindersamenkomst. Wat is het doel van het kinderwerk in onze gemeente en wat drijft de vrijwilligers om zich zo enorm in te zetten voor deze kinderen

Door: Judith Bosma  

Deze ochtend ben ik te gast bij de oudere kindergroep (leeftijd 9 tot 12 jaar) omdat ik hierover graag meer wil weten. Ik ben benieuwd hoe het kinderwerk in BCC Groningen is georganiseerd, wat het doel is, en hoe dit wordt vormgegeven voor de kinderen die onze gemeente rijk is? En ik vraag me vooral af: Wat is het hart achter al dit werk?  

Kindersamenkomst over Mozes 

Als iedereen op z’n plek zit, heet Geert, die verantwoordelijk is voor het kinderwerk in BCC Groningen, de kinderen welkom. Dan zingen en bidden ze samen. De samenkomst gaat over Mozes, die de tien geboden van God ontving op de berg. God wilde graag dat het goed zou gaan met zijn volk. Hij wilde ze zegenen. En daarom gaf hij zijn volk het beste wat Hij had: Zijn geboden. Want als ze zich aan die geboden zouden houden, dan zou het goed met ze gaan, dan zouden ze gelukkig zijn.  Geert legt de kinderen uit: “Het eerste en het grootste gebod is dat we God liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel en heel ons verstand. Dat vindt God dus het allerbelangrijkste: dat we van Hem houden! Want als we van Hem houden, dan willen we ook graag het goede doen. 

Enkele kinderwerkers vertellen meer over het verhaal en lezen voor uit de Bijbel. Na een paar liederen is het tijd voor een interactieve quiz. De kinderen vormen vier groepen en de wedstrijd kan beginnen.  

De kinderen horen over de tien geboden, die God aan Mozes gaf op de berg, waarmee de mensen zegen van God konden krijgen.

Bible Kids Explorers

Als gemeente BCC Groningen hebben we gekozen om de kinderen op te delen in de volgende groepen, om hen op hun eigen niveau Bijbelonderwijs te geven:

  • Juniors: 3 – 6 jaar
  • Explorers 1: 6 – 9 jaar
  • Explorers 2: 9 – 12 jaar

De namen zijn afgeleid van Bible Kids Explorers, naar het interactieve lesprogramma dat BCC Media heeft ontwikkeld. Het biedt kinderen en hun begeleiders een unieke manier om de Bijbelverhalen tot leven te wekken met inspiratie, video’s en opdrachten, zowel online als offline.

Wat is het doel met het kinderwerk?   

Dat is geen moeilijke vraag voor Geert – zijn ogen beginnen direct te stralen. “Broeder Kåre Smith zei eens: ‘Je moet de kinderen leren om van Jezus te houden.’ Dat is het hoofddoel van alles wat we voor de kinderen doen in de gemeente, en daarom vertel ik graag over Hem!”   

Hij vervolgt: “Ook de verhalen uit het Oude Testament zijn heel waardevol voor kinderen – het zijn niet zomaar verhaaltjes, ze zijn waargebeurd! Mozes, David, Daniël – dat waren helden die van God hielden, en dus ook voorbeelden zijn voor ons. God is nu net zo dichtbij als toen.”  

Ook Tineke vertelt graag over wat haar drijft: “Je wilt zo graag dat die kinderharten bewaard blijven voor het kwade dat ze Jezus leren kennen als hun beste Vriend. Als kinderen al jong een basis van geloof meekrijgen, kunnen ze daar de rest van hun leven op doorbouwen: de Bijbel is het fundament, God bestaat, en wonderen gebeuren nog steeds! Geloven is voor mij net zo vanzelfsprekend als ademen, en dat geef ik de kinderen graag mee.”  

Hoe bereik je de kinderen het best? 

Geert merkt dat het helpt als een kindersamenkomst pakkend en afwisselend is, bijvoorbeeld met gebruik van voorwerpen of filmbeelden. “De Bijbelverhalen spreken extra aan als je gebruik maakt van iets visueels, iets onverwachts. De kinderen zijn dan super gefocust en betrokken.”  

“Er is ruimte om als kinderwerker hierin te doen wat bij jou past en je eigen talenten te gebruiken”, zegt Geert. “Het is niet leuk om elke keer hetzelfde te doen, dat wordt saai voor de kinderen, je mag hierin best creatief zijn en er zelf een invulling aan geven.”  

Tineke beaamt dat: “Geen kindersamenkomst is hetzelfde en dat maakt het elke keer weer spannend en interessant.”  

Hoe bepaal je de inhoud van de kindersamenkomsten? 

“We bereiden de samenkomst met de kinderwerkers samen voor,” vertelt Geert. “De Bijbel staat vol met fantastische verhalen, waarin ook voor ons en voor de kinderen een boodschap zit. Daar beginnen we de samenkomst meestal mee, en we vertellen wat we kunnen leren van zo’n geschiedenis. Vaak geven we de kinderen ook een Bijbeltekst mee,  als ze vroeg of laat in moeilijke situaties in hun leven komen, dan kan zo’n tekst hun tot  hulp zijn. De liederen die we zingen, en de andere activiteiten zoals een spel of een quiz helpen om de boodschap op verschillende manieren naar voren te brengen.” 

Tineke vertelt dat ze ook weleens reacties krijgt van een kind, dat vertelt dat het iets moeilijk vond om te doen in het dagelijks leven. Toen ze terugdacht aan de kindersamenkomst, lukte het wel!  

BCC Groningen werkt onder andere met lesmateriaal dat wordt aangereikt vanuit BCC Media, wat zorgt voor een afwisselend programma.  De filmpjes uit het lespakket zijn online beschikbaar, zodat de kinderen ze thuis ook kunnen bekijken.  

Wie helpen er mee om de samenkomsten vorm te geven?  

“Er is een vaste pool met vrijwilligers per groep. Dit zijn ouders en jongvolwassenen die een hart voor de kinderen hebben en die zelf ook een persoonlijk leven met Jezus hebben,” vertelt Geert. “Pas als je er zelf enthousiast over bent en er in je eigen leven mee werkt, kun je het doorgeven aan anderen. Daarnaast is het mooi als mensen talent hebben om met kinderen te werken. Het eerste is het belangrijkste; je moet van de kinderen houden en zelf enthousiast zijn over dit evangelie, dan komen je talenten tot bloei.”  

Hoe gaat het dan praktisch gezien?  

Geert vertelt: “Eén keer in het halfjaar maken we een planning met de onderwerpen en verhalen, daarbij worden dan per keer twee vrijwilligers ingedeeld die het voorbereiden. De kinderwerkers evalueren de kindersamenkomsten ook tijdens deze overleggen. We bespreken wat beter kan en wat de uitdagingen zijn.”   

“Zo zoeken we naar manieren om de samenkomsten levendig en interessant te maken voor alle kinderen en ze betrokken te houden. Ze zijn heel verschillend – sommige kinderen zijn spraakzaam, terwijl andere kinderen meer verlegen zijn en wat meer op de achtergrond – dus dat maakt het soms behoorlijk uitdagend. Of we denken na over praktische zaken die het nog fijner maken voor de kinderen: hoe we de ruimtes met meer kleur en gezelligheid kunnen inrichten,” zegt Geert. “En ook komen we door deze overleggen op nieuwe ideeën. Zo zou ik in de toekomst vaker willen vertellen over geloofshelden uit onze tijd, over mensen van nu, of die niet zo lang geleden leefden, die een voorbeeld zijn in geloof.”  

Dan is het tijd om te gaan, want de zaal is inmiddels leeg. Als ik naar huis fiets ben ik vol dankbaarheid en respect voor het werk dat voor de kinderen wordt gedaan, maar vooral voor het warme hart, dat deze vrijwilligers hebben voor onze kinderen!  

In een van de zaaltjes kijken de kinderen van 6 – 9 jaar naar een van de video’s passend bij het thema.