Het hart achter het kinderwerk in BCC Groningen 

Als je op zondag 19 november, even voor elf uur, de zaal van BCC Groningen binnenkomt, heerst er een gezellige, wat chaotische drukte. Je ziet er zo’n 70 blije kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar, die klaar zijn voor een interessante kindersamenkomst. Wat is het doel van het kinderwerk in onze gemeente en wat drijft de vrijwilligers om zich zo enorm in te zetten voor deze kinderen 

Door: Judith Bosma  

Ik wil hier graag meer over weten en ben deze ochtend te gast bij de oudere kinderen (Bible Explorers 2). Hoe is dit kinderwerk in BCC Groningen is georganiseerd, wat is het doel, wat is de inhoud en hoe gaat het eraan toe, voor de kinderen die onze gemeente rijk is? Maar ik vraag me vooral af: Wat is het hart achter al dit werk? Wat drijft de vrijwilligers om zich zo enorm in te zetten voor deze kinderen?  

Als iedereen op z’n plek zit, heet Geert, die de leiding heeft over het kinderwerk, de kinderen welkom. Dan zingen en bidden ze samen. De samenkomst gaat over Mozes, die de tien geboden van God ontving op de berg. God wilde zichzelf aan de mensen bekendmaken, en van zijn heerlijkheid aan de mensen geven. Als de mensen zich aan die geboden zouden houden, dan zou Hij ze zegenen.  

Enkele kinderwerkers vertellen meer over het verhaal en lezen voor uit de Bijbel. Na een paar liederen is het tijd voor een interactieve quiz. De kinderen vormen vier groepen en de wedstrijd kan beginnen. 

Geert vertelt over de tien geboden, die God aan Mozes gaf op de berg, waarmee de mensen zegen van God konden krijgen.

Bible Kids Explorers

Als gemeente BCC Groningen hebben we gekozen om de kinderen op te delen in de volgende groepen, om hen op hun eigen niveau Bijbelonderwijs te geven:

  • Juniors: 3 – 6 jaar
  • Explorers 1: 6 – 9 jaar
  • Explorers 2: 9 – 12 jaar

De namen zijn afgeleid van Bible Kids Explorers, naar het interactieve lesprogramma dat BCC Media heeft ontwikkeld. Het biedt kinderen en hun begeleiders een unieke manier om de Bijbelverhalen tot leven te wekken met inspiratie, video’s en opdrachten, zowel online als offline.

Na afloop ga ik in gesprek met Geert en met Tineke, een van de moeders die net als Geert betrokken zijn bij het kinderwerk in onze gemeente. 

Wat is jouw doel met het kinderwerk?  

Dat is geen moeilijke vraag voor Geert – zijn ogen beginnen direct te stralen. “Broeder Kåre Smith zei eens: ‘Je moet de kinderen leren om van Jezus te houden.’ Dat is het hoofddoel van alles wat we voor de kinderen doen in de gemeente, en daarom vertel ik graag over Hem!”  

Hij vervolgt: “Ook de verhalen uit het Oude Testament zijn heel waardevol voor kinderen – het zijn niet zomaar verhaaltjes, ze zijn waargebeurd! Mozes, David, Daniël – dat zijn helden geweest die van God hielden, en dus ook voorbeelden voor ons. God is net zo dichtbij als toen.” 

Ook Tineke vertelt graag over het werken met kinderen: “Je wil zo graag dat die kinderharten bewaard blijven voor het kwade in de wereld, en dat ze Jezus leren kennen als hun beste Vriend, en dat ze daarnaast goede voorbeelden krijgen. Als kinderen al jong een basis van geloof meekrijgen, kunnen ze daar de rest van hun leven op doorbouwen: de Bijbel is het fundament, God bestaat, en wonderen gebeuren nog steeds! Geloven is voor mij net zo vanzelfsprekend als ademen, en dat geef ik de kinderen graag mee.” 

Hoe bereik je de kinderen het best? 

Geert ervaart zelf dat het helpt als een kindersamenkomst pakkend en afwisselend is, bijvoorbeeld met gebruik van voorwerpen of filmbeelden. “Dus niet alleen uitleg, dat hoort er natuurlijk wel bij, maar vooral het Bijbelverhaal zelf en daarbij het onverwachte en visuele spreekt vaak meer aan.” 

“Er is ruimte om hierin te doen wat bij jou past en je eigen talenten te gebruiken”, zegt Geert. “Het is niet leuk om elke keer hetzelfde te doen, dat wordt saai voor de kinderen, je mag hierin best creatief zijn en er zelf een invulling aan geven.” Tineke beaamt dat: “Geen kindersamenkomst is hetzelfde en dat maakt het elke keer weer spannend en interessant.” 

Hoe bepaal je de inhoud van de kindersamenkomsten? 

“We beginnen altijd met een Bijbelverhaal, of een vers uit de Bijbel,” zegt Geert. “Want Gods Woord staat vast en is levend, daar kunnen kinderen aan vasthouden en aan terugdenken. Als ze vroeg of laat in moeilijke situaties in hun leven komen, dan is Gods woord een hulp. Daarna leggen we uit wat wij hiervan kunnen leren”, zegt Geert. “Tot slot doen we nog iets interactiefs, zoals een quiz of spel.” 

Tineke vertelt dat ze ook weleens reacties krijgt van een kind, dat vertelt dat het iets moeilijk vond om te doen in het dagelijks leven, en toen terugdacht aan de kindersamenkomst, en toen lukte het wel! 

“Ook weten de kinderen vaak nog wel te vertellen waar een samenkomst over ging, als je dat achteraf vraagt,” zegt ze. 

BCC Groningen werkt onder andere met lesmateriaal dat wordt aangereikt vanuit BCC Media, wat zorgt voor een afwisselend programma. Nu is bijvoorbeeld het onderwerp ‘Gerechtigheid en Waarheid’ actueel, en dan worden er voorstellen van Bijbelverhalen aangereikt die daarbij aansluiten. 

Wie helpen er mee om de samenkomsten vorm te geven? 

“Er is een vaste pool met vrijwilligers per groep die meehelpen. Dit zijn vaak ouders en jongvolwassenen die een hart voor de kinderen hebben en die zelf ook verbinding hebben met Jezus,” vertelt Geert. “Pas als je er zelf enthousiast over bent en er in je eigen leven mee werkt, kun je het doorgeven aan anderen. Daarnaast is het mooi als mensen talent hebben om met kinderen te werken. Het eerste is het belangrijkste; je moet van de kinderen houden en zelf enthousiast zijn over dit evangelie, dan komen in dat werk je talenten tot bloei.” 

Hoe gaat het dan praktisch gezien? 

Geert vertelt: “Eén keer in het halfjaar maken we een planning met de onderwerpen en verhalen, daarbij worden dan per keer twee vrijwilligers ingedeeld die het voorbereiden. De kinderwerkers evalueren de kindersamenkomsten ook tijdens deze overleggen. We bespreken wat beter kan en wat de uitdagingen zijn.”  

“Zo zoeken we bijvoorbeeld naar manieren om de ruimtes met meer kleur en gezelligheid in te richten,” zegt Geert. “En ook komen we door deze overleggen op nieuwe ideeën. Zo zou ik in de toekomst vaker willen vertellen over geloofshelden uit onze tijd, over mensen van nu, of die niet zo lang geleden leefden, die een voorbeeld zijn in geloof.” 

Dan is het tijd om te gaan, want de zaal is inmiddels leeg. Als ik naar huis fiets ben ik vol dankbaarheid en respect voor het werk dat voor de kinderen wordt gedaan, maar vooral voor het warme hart, dat deze vrijwilligers hebben voor onze kinderen! 

Opperste concentratie voor het verhaal over Mozes en de tien geboden.
In een van de zaaltjes zingen de kinderen van 6 – 9 jaar samen een lied uit de zangbundel ‘Amandelbloesem’.