Meer dan 60 jaar trouw in BCC Groningen

Als je wat ouder wordt, misschien wel met pensioen bent, en er zoveel activiteiten en acties zijn voor de jeugd, dan kan de vraag opkomen hoe je als 60-plusser kunt bijdragen aan het gemeenteleven? Hoe kun je tot zegen zijn?

In BCC Groningen is er eens in de twee maanden een samenzijn voor 60-plussers, een groep van ruim 30 personen, waarvan de een nog volop in het bedrijfsleven is, en de ander lang niet meer zo mobiel is. Maar samen koffie drinken, goede gesprekken hebben, opbouwende woorden horen en nog meer, daar wil iedereen wel bij zijn.

Ook is er een keer in de twee weken een algemeen ‘inloop-café’, waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt, vooral door de ouderen van BCC Groningen, maar ook wel door ouders met kleine kinderen. Er is veel behoefte om elkaar te spreken en te bemoedigen en van elkaars omstandigheden op de hoogte te blijven.

30 Maart – een bijeenkomst voor 60-plussers
Tijdens een van deze 60-plus bijeenkomsten was het thema ‘het houden van de geboden van Jezus’, zoals Hij ze in de Bergrede naar voren bracht. Deze ochtend ging het erover om heel nauwkeurig om te gaan met je gedachten, daar waar niemand je ziet. Daar kan je bijvoorbeeld begeerte merken naar dingen van deze wereld, terwijl er staat: ‘U zult niet begeren’. Zulke gedachten kan je in Gods kracht overwinnen, net zoals Jezus dat heeft gedaan in zijn leven. Juist door trouw te zijn in je gedachteleven, kun je God en je naaste liefhebben. Dat maakt dat je het heel goed krijgt met je medebroeders en -zusters.

Het was een aansporing om Jezus te volgen op de smalle weg naar Zijn heerlijkheid.

Het is altijd weer een voorrecht zo bij elkaar te zijn en de oprechte broederschap te merken die in warmte en inhoud toeneemt.

Wat kun je als 60 plusser bijdragen aan het werk in de gemeente?

Mindert en Riekie vertellen:

Het allerbelangrijkste is dat ik trouw ben in mijn persoonlijke leven en een brandend hart hebt voor Jezus. Dan is het eigenlijk vanzelfsprekend dat je je zo veel en zo lang mogelijk inzet binnen de mogelijkheden die je hebt.

Liefde maakt vindingrijk en geeft mogelijkheden, bijvoorbeeld oppassen op kinderen, boodschappen doen voor een zieke, bakken voor jonge werkers op zaterdag of financieel bij dragen aan BUK (Brunstad Jeugdclub, het programma en de camps voor jongeren). Door ieders inzet gaat de gemeente functioneren als een lichaam zoals God het heeft bedoeld.

Betrokkenheid brengt ook mee dat je bekend blijft met wat er gaande is onder de jeugd en de kinderen en ze blijven jou ook kennen. Deze betrokkenheid is ook een verrijking voor jezelf, het werkt als een boemerang! Zolang ik de kans heb, wil ik de mogelijkheden benutten.

Marie Claire vertelt:

Als 60-plusser kan ik sowieso bijdragen in gebed. Gebed is een onzichtbare, super sterke kracht. God is immers de bouwmeester van Zijn werk.
De gemeente en al het werk wat er gebeurt geeft mij een extra boost om trouw te zijn. Ik wil graag een goede supporter voor Buk zijn, zolang als ik dat kan!

En daar waar ik kan wil ik graag helpen met bijvoorbeeld een lunch voorbereiden of oppassen op kinderen, als dat binnen mijn mogelijkheden ligt. Bovenal wil ik zelf geheel toegewijd zijn, zoals we zingen in een lied: “Trouw zijn is meer dan schatten waard.” In mijn eigen leven wil ik trouw zijn, dan ben ik ook een zegen voor anderen. Daar wil ik alles voor geven!