Ledenvergadering in BCC Groningen

Sinds het BCC-kerkgenootschap in september 2022 een feit is, organiseert elk plaatselijk bestuur minimaal drie keer per jaar een ledenvergadering. Op zondag 11 juni vond zo’n ledenvergadering plaats in de zaal van BCC Groningen.

Vaststelling jaarverslag 2022 

Het belangrijkste punt van deze ledenvergadering was de vaststelling van het jaarverslag van BCC Groningen over het jaar 2022. De leden hebben het verslag van tevoren kunnen doornemen, en na een toelichting stelden ze met grote meerderheid van stemmen het bestuursverslag en de jaarrekening over 2022 vast.  

Informatie over internationale ontwikkelingen 

De ledenvergadering werd ook benut voor interessante informatie over de internationale BCC-federatie. De leden werden geïnformeerd over besluiten die in april zijn genomen door de internationale vertegenwoordiging van de federatie. Een onderwerp daarbij was de onmisbare inzet van veel enthousiaste vrijwilligers voor diverse taken, waaronder tijdens de BCC-conferenties. Ook werd toegelicht welke rol de door de leden gekozen afgevaardigden vervullen als het gaat om internationale besluitvorming. Vanuit BCC Groningen nemen ook een paar afgevaardigden deel aan de vergaderingen van de internationale vertegenwoordiging, die meerdere keren per jaar plaats vinden.  

Organisatie 

Elk BCC-kerkgenootschap heeft dezelfde organisatiestructuur: voor geestelijke en pastorale zaken zijn de voorganger en mededienaren van de gemeente verantwoordelijk. Het bestuur is verantwoordelijk voor de bestuurlijke en financiële zaken. Daarbij werkt het bestuur binnen de kaders die de leden tijdens de ledenvergadering vaststellen. 

Alle leden vanaf 18 jaar zijn stemgerechtigd en het stemmen vindt plaats via een online app, waarop alle deelnemers kunnen volgen hoe de stemming verloopt. Voorafgaand aan de vergadering zijn de stukken gedeeld met de gemeenteleden, zodat zij zich kunnen inlezen en vragen kunnen stellen of opmerkingen kunnen sturen aan het BCC-bestuur.

Lees ook het artikel Gemeenteleden en afgevaardigden stemmen over begroting 2023 op de site van BCC Nederland.

Elke stem is belangrijk

Bij een te nemen besluit is het wenselijk dat de stemming representatief is voor alle personen waarop het besluit van invloed is. Om ervoor te zorgen de genomen besluiten in de ledenvergadering breed worden gedragen, willen de besturen graag dat zoveel mogelijk leden zich hierover uitspreken. Daarbij zijn de besturen blij met alle inbreng door middel van vragen en opmerkingen van leden die het beste voor het geheel voor ogen hebben, want dit verhoogt de kwaliteit van de besluiten. Het is fijn dat diverse leden van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt.

Een ledenvergadering heeft een meer officieel karakter dan we als gemeente gewoonlijk gewend zijn als we bij elkaar komen voor een christelijke bijeenkomst. Het is dus best even wennen aan deze manier van werken, maar het is mooi om te zien hoeveel betrokkenheid er nu al is. Dat zorgt ervoor dat de organisatiestructuur zoals die onlangs is ingericht gaat functioneren zoals het is bedoeld.

Elke stem is belangrijk
Het is best even wennen aan deze manier van werken, maar het is mooi om te zien hoeveel betrokkenheid er nu al is.