Message to the Romans: Bijbelstudieproject over heiligmaking 

In februari is een boeiend Bijbelstudieproject van start gegaan voor de jeugd vanaf 12 jaar. Aan de hand van de brief van Paulus aan de Romeinen krijgen de jongeren uitleg over het centrale thema ‘heiligmaking’. Het project heeft tot doel jongeren begrip bij te brengen van Gods Woord en een verlangen op te wekken tot heiligmaking in hun leven. 

Gedegen voorbereiding en kick-off 

Voorafgaand aan het project was er een opwarmfase, met vanaf 8 januari elke dag een podcast via de podcast-app van BCC. Deze fase was erop gericht om de jongeren een algemeen inzicht te geven in het thema. Ze werden aangemoedigd om de Romeinenbrief te lezen, om zo op de best mogelijke manier voorbereid te zijn op het project. Elke donderdag was er een podcast over de historische achtergrond van de Romeinenbrief. 

Op zaterdag 3 februari hield de jeugdgroep van BCC Groningen een kick-off voor het Bijbelstudieproject. Middels een panelgesprek met enkele voorgangers en jongerenwerkers kregen de circa 80 jongeren inzicht in de achtergrond en belangrijke onderwerpen van de Romeinenbrief. Daarna was er tijd om met je groepje de tekst door te lezen, en de gewoonlijk zo levendige jeugdgroep nam serieus te tijd om de brief te doorgronden.  

Game nights 

Vanaf februari tot aan het jongerenkamp met Pasen zijn er drie hoogtepunten, de zogenaamde “Game nights”. Dit zijn interactieve thema-uitzendingen, aangevuld met groepsopdrachten, waarbij de plaatselijke jeugdgroepen op een boeiende manier met het thema kennismaken. 

In BCC Groningen vond de eerste “Game night” plaats op donderdagavond 15 februari. Een groep jongvolwassen jeugdwerkers had de avond voorbereid en er een heuse Romeinse belevenis van gemaakt. De spelbegeleiders gingen gekleed in Romeinse gewaden en te midden van Romeinse elementen, zoals zuilen, marktkraampjes en allerlei attributen waanden de jongeren zich terug in de tijd.   

Tijdens de avond werden momenten van woordverkondiging en themafilms afgewisseld met spelmomenten. Hierbij werden jongeren in groepen verdeeld en kregen ze opdrachten bij verschillende posten in het gebouw. Door deze opdrachten uit te voeren, konden ze munten verzamelen om een puzzel op te lossen. 

“Het Romeinen-project vind ik fantastisch! Veel stukjes uit de Romeinenbrief snapte ik niet, maar met dit project wordt bijna alles uit de brief uitgelegd zodat ik het meteen snap! De eerste game-night was nog cooler dan ik had verwacht, de hele zaal was omgebouwd in de stijl van de Romeinen. We keken uitzending en speelden spellen met betrekking tot wat we hoorden, dat vond ik super leuk!” Willemijn (rechts op de foto). 

Elke (links): “ik vond de game-night heel leuk en de decoratie was echt supermooi! Het is zo interessant om te horen wat Paulus allemaal heeft meegemaakt en hoe hij met de situaties omging. Daar kan ik veel van leren.” 

Krijg antwoorden op je vragen 

In de hele periode vanaf januari tot het Paaskamp op Brunstad hebben de jongeren mogelijkheid om vragen in te zenden, via de app. Enkele van deze vragen zal internationaal voorganger, Kåre J. Smith, behandelen in de podcast, en diverse andere vragen worden schriftelijk beantwoord in de app. Vanaf februari is er op donderdag een fictieve audio-vertelling, waarin ze worden meegenomen in het leven in de gemeente in Rome, in het jaar 57. 

Toewerken naar het Paaskamp 

Er is een oplossing die een einde kan maken aan alle nood, lijden en kwaad, zowel voor de enkeling als voor de wereld. Die oplossing is heiligmaking – Gods reddingsplan voor de mensen. Dit thema zal tijdens het Paaskamp 2024 worden uitgediept, met krachtige visuele en muzikale middelen. Het doel is dat de thema-avond een avond wordt die de jongeren zal bijblijven voor de rest van hun leven. 

Elke groep heeft een zelfbedachte groepsnaam, ook doordeweeks komen de groepen geregeld samen om bezig te gaan met het Bijbelstudie project.

Verschillende puzzels moesten opgelost worden om punten te kunnen verdienen. Op de achtergrond zit de senaat, bij hen kon je de antwoorden inleveren.

De 26+ staat verkleed als postleider en helpt de groepen op weg.