Gehoorzaam aan God in ons dagelijks leven – Gemeentedag

Zondag 27 augustus was de eerste samenkomst van het nieuwe seizoen; iedereen wordt hartelijk welkom geheten! Ook de verschillende kindersamenkomsten zijn weer gestart. Na een inhoudsrijke zomerperiode op Brunstad, is iedereen blij om de eigen vrienden van BCC Groningen weer te zien en te horen!

Na een paar praktische mededelingen over hoe het een en ander vanaf nu georganiseerd gaat worden, hebben we eerst gezamenlijk een toespraak van Kåre Smith terug gezien, van een samenkomst van de zomerconferentie. Daarna hoorden we velen die dankbaar waren voor de conferentie, en wat hen daarvan had aangesproken.

Er werden verschillende Bijbelteksten genoemd, die duidelijk maken dat we Gods woord in ons dagelijks leven kunnen uitvoeren. “Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden.” (Hebreeën 5:8.) Dit lijden van Jezus waaruit hij de gehoorzaamheid (aan Gods wil) leerde, was lijden in het vlees. Zoals ook staat in 1 Petrus 4:1: “Omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde.”  

Lijden in het vlees betekent dat Jezus niet toegaf aan de zonden die in de vorm van verzoekingen in Hem omhoog kwamen, zoals bijvoorbeeld boosheid en jaloezie. Door de genade en kracht van Christus Jezus kunnen wij die gehoorzaamheid aan God ook leren, door net als Jezus niet toe te geven aan de zonde in ons vlees (onze natuur). Als we gehoorzaam zijn aan Gods woord, kunnen we dus net als Jezus vrij en gelukkig worden. 

Daarna zongen we het lied: ‘Nu is een weg door het vlees ingewijd. Ga voorwaarts, volg Jezus!’ 

Kindersamenkomsten

Terwijl de ouderen boven samenkomst hebben, zitten beneden in de kleinere zaaltjes groepen kinderen van verschillende leeftijden. Elke week zijn er meerdere vrijwilligers die zich inzetten voor dit kinderwerk, met een hart voor de kinderen en gedrevenheid om hen te vertellen over de Bijbel en het leven van Jezus. Voor elke samenkomst bereiden ze een Bijbelverhaal of thema voor, dat ze uitleggen met behulp van bijvoorbeeld (toneel)spel of een filmpje. Deze kindersamenkomst ging, net als de kindersamenkomst op Brunstad, over Jozef. Hij werd verkocht door zijn broers, maar bleef vertrouwen op het plan dat God met zijn leven had en was gehoorzaam aan God.