Waarom vieren we Pinksteren?

Meer dan 10.500 deelnemers waren tijdens het pinksterweekend bij elkaar op de conferentie van BCC, Oslofjord in Noorwegen, en dat betekent dat de zaal dit weekend helemaal gevuld was. Het programma was zo gepland dat het geschikt was voor alle leeftijdsgroepen; twee bijeenkomsten, een jeugdsamenkomst, een zendingsfeest, een Magazine en diverse activiteiten.

Wat is Pinksteren?

Het pinksterfeest markeert het begin van de gemeente van Jezus Christus. Tien dagen nadat Jezus was opgevaren naar de hemel, waren er ongeveer 120 discipelen, mannen en vrouwen, bij elkaar in Jeruzalem. Handelingen 2:1-4 vertelt hoe er plotseling een geluid als van een geweldige windvlaag uit de hemel kwam en dat iedereen vervuld werd met de Heilige Geest. Dit was een beslissend moment in de geschiedenis. Nu konden alle discipelen, allen die de geboden van Jezus wilden gehoorzamen, de Heilige Geest ontvangen. Samen met de Vader en de Zoon werkt de Heilige Geest op aarde eraan om mensen tot verlossing te leiden en om discipelen tot groei in Jezus Christus te brengen.

Zendingsfeest ‘Eenheid door geloof in de zoon van God’

Net als de eerste christenen in de tijd van Handelingen komen ook wij bij elkaar om elkaar op te bouwen in het geloof. Het hoogtepunt van het weekend is het zendingsfeest dat de gemeente in Østfold (Noorwegen) organiseerde, met als thema ‘Eenheid door geloof in de Zoon van God’. De toespraken, video’s, panelgesprekken en liederen brengen het thema duidelijk naar voren, dat ontleend is aan een vers in het vierde hoofdstuk van de Efezebrief.

Lees op de website van BCC Nederland een uitgebreider verslag van het Pinksterweekend.

Tineke was met haar man en kinderen naar Noorwegen gereisd om de conferentie mee te maken. “Ik heb het zelf zo nodig heb om hulp te krijgen uit Gods woord en mensen te zien en te spreken die ook Jezus willen navolgen.

Het was heel fantastisch om op de Pinksterconferentie te zijn! De kinderen hebben ook zo genoten; zij konden voetballen, klimmen, steppen en spelen met vriendjes en vriendinnetjes.

Het sprak me heel erg aan dat ik Gods Geest kan bewaren in mijn dagelijkse leven door gehoorzaam in de voetstappen van Jezus te wandelen, zoals Abraham die grote beloftes over zijn nageslacht kreeg, maar als hij niet naar God geluisterd had was dat allemaal geen werkelijkheid geworden voor hem.

Nu kan ik weer vol frisse moed verder in het geloof dat God dichtbij is en me stap voor stap helpt om meer op Jezus te gaan lijken.”

Kingsley (9 jaar) had deze keer het voorrecht om als enige van zijn familie met een stel andere jongens mee te gaan naar de pinksterconferentie. “De reis op zich was al een feest! En dan naar Brunstad te mogen, zo’n goede, warme en fijne plek voor kinderen vond ik ontzettend fijn!”

Ook was er tijdens het pinksterweekend een voetbalcompetitie, waar Kingsley aan mee heeft gedaan.

“Het betekent veel voor mij om met zoveel mensen van BCC van over de hele wereld samen te zijn. De conferentie is voor mij een hulp om elke dag het goede te kiezen.”