Wat er ook gebeurt in je leven: dien God!

Terwijl de jeugdgroep van BCC Groningen verwachtingsvol klaarstaat met rookfakkels om de “VIP’s” te ontvangen, stappen er tien jongeren uit de limousine. Zij komen nu in de jeugd: voor hen begint er een nieuwe fase in hun leven. Ook twee mentoren stappen uit de limousine, zij sluiten hun jeugdtijd vanavond juist af.   

Na een gezamenlijk diner begint Aad (één van de oudsten uit BCC West Nederland) over David en Saul. “David luisterde in elke situatie naar de stem van God, ook als hij in benauwdheid kwam, daarom werd hij door God beschermd.” Aad moedigt ons aan om zelf in de psalmen van David te lezen: ‘Iemand die God wil leren kennen, gaat lezen over God. Het is heel opbouwend om te lezen wat God kan doen als jij tot Hem bidt. Lees bijvoorbeeld Psalm 18, waarin David schrijft over hoe God hem redde uit zijn benauwdheid.’ 

Ook Bert wil graag wat tot de jeugd zeggen. Hij vertelt dat er heel veel voorbeelden in de bijbel staan bij wie het in het begin goed is gegaan, maar bij wie het wel verkeerd is afgelopen, zoals Saul. Hij bemoedigt ons: “Neem goede besluiten, volhard daarin, houd vol! Wat er ook gebeurt in je leven: dien God.” 

Aad: ‘God wil ons graag zegenen, en dat zal Hij doen als wij in Hem geloven.’

Afscheid van twee mentoren 

Vanavond nemen ook twee mentoren afscheid van de jeugd: Jonathan en Geert. In de afgelopen twintig jaar hebben zij veel betekend in het kinder- en jeugdwerk binnen BCC Groningen. We horen jongeren hun dankbaarheid uiten voor het voorbeeld dat zij voor hen zijn geweest en dat ze mede dankzij hen God hebben leren kennen. 
 
Geert sluit de avond af met de woorden: “als ik iets anders had mogen doen in mijn jeugdtijd, dan zou ik nog eerder gehoor hebben gegeven aan Gods stem in mijn hart. Jullie zijn nog jong, gebruik je tijd om voor God te leven!” 

Vele jongeren zijn dankbaar voor wat Jonathan en Geert voor hen hebben betekend en uiten dit met een lied. 

De nieuwe jeugd zit vooraan en luistert aandachtig tijdens hun eerste jeugdsamenkomst.

Zo kennen we Geert: als een blijde mentor met een gulle lach!

Jong en oud heeft samen plezier.

De tien nieuwe jeugd bij de limousine.

Er is een warm onthaal voor de nieuwe jeugd!
Een zelfgemaakt lied over het afsluiten van de kindertijd wordt gezongen. 

Nog even buiten napraten en nagenieten van de avond.