Wees welkom, gezegend kind

“Wees welkom als gast op aarde, door God gezegend kind.” Zo luidt de eerste regel van het lied dat al meer dan honderd jaar wordt gezongen bij opdragen van kinderen binnen BCC.

Met de hele gemeente zingen we het lied als een gebed voor het pasgeboren kind. Zo ook op zondag 4 juni in BCC Groningen waar op die dag zeven baby’s opgedragen worden.

De voorganger bidt voor de kinderen en hun ouders en zegent het kind.

Jezus zegende de kinderen

Het opdragen van de kinderen is een traditie die geïnspireerd is door het Marcusevangelie. In Marcus 10 vers 13 tot en met 16 staat “en ze brachten kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken, maar de discipelen bestraften degenen die hen bij Hem brachten. Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen: Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor hen is het Koninkrijk van God. En Hij omarmde hen, legde de handen op hen en zegende hen.”

Kinderen “omarmen en zegenen” als gemeente

Wij geloven dat het Koninkrijk der hemelen aan de kinderen toebehoort en dat kinderen van God zijn. Kinderen zijn kostbaar in Gods ogen. En ook in de ogen van hun ouders die geloof in God hebben gehad om in deze wereld hun kinderen van God te ontvangen. Maar zij weten zich ook afhankelijk van God en van de hulp die zij kunnen krijgen van God en van de gemeente. Door in het midden van de gemeente hun kinderen aan God op te dragen zeggen de ouders: wij willen onze kinderen in heiligheid en reinheid opvoeden, hun helpen en hun alles geven om in verbinding met de hemel te komen. We willen ze een goed fundament voor hun leven meegeven, ongeacht wat ze later kiezen in hun leven. Zodat ze terug kunnen kijken op een fijne en onbezorgde kindertijd en waarden hebben meegekregen waar ze de rest van hun leven nut van hebben.

De opvoeding van een kind is allereerst de verantwoordelijkheid van de ouders zelf. Met het opdragen vragen de ouders ook aan de gemeente: help ons en bid voor onze kinderen. De hele gemeente – oud en jong, getrouwd en ongetrouwd, met eigen kinderen en zonder eigen kinderen – beseft: wij hebben ook een taak voor alle kinderen die in de gemeente geboren worden. Onze wens als gemeente is om de kinderen “te omarmen en te zegenen”. Daarom is er veel aandacht voor kinderwerk en jeugdwerk: de kinderen en de jeugd staan in het centrum van onze gemeente.

Lees ook wat in onze geloofsgrondslag staat over het opdragen van kinderen

De kinderen zitten vooraan bij het opdragen.

Reng en Joyce hebben hun vierde kindje laten opdragen en vertellen hier graag wat over.

Wat betekent het voor jullie dat jullie kinderen zijn opgedragen in de gemeente?

Joyce: “Dat onze kinderen worden opgedragen in de gemeente is een groot voorrecht. De gemeente is zo goed en veilig en het evangelie dat we hier horen is voor ons een redding geweest. We wensen onze kinderen ook toe dat ze een leven met God krijgen. Dat is de basis voor een mooi en gelukkig leven!”

Hoe ervaar je Gods hulp in het werken met en de opvoeding van je kinderen?

Reng: “God wil ons wijsheid geven in alle dingen. In de Bijbel staat in Jakobus één vers vijf: ‘En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.’ Als het gaat om het opvoeden van kinderen dan voel je heel snel dat je tekortschiet, want opvoeden is voor geen enkele ouder eenvoudig. We ervaren dat God wijsheid en hulp geeft als we om Zijn hulp bidden.”

Hoe ervaar je de hulp en ondersteuning van BCC (Groningen) in het werken met en de opvoeding van de kinderen?

Joyce: “Er zijn voor onze kinderen allerlei activiteiten binnen onze gemeente. Op de wekelijkse kindersamenkomsten leren ze over de christelijke tradities en verhalen. We geloven dat dat nu al positief uitwerkt in hun leven, ook al zijn ze jong. Ook merken we dat het onze kinderen goed doet om de zorgzaamheid en warmte van andere gemeenteleden te merken.”

Reng: “En extra bijzonder zijn de activiteiten op Brunstad voor onze kinderen, tijdens de BCC-conferenties. Ze vragen elke week wanneer we weer naar Brunstad gaan. De sfeer die daar is doet ze erg goed, ze worden er blij van. Dit kunnen wij als ouders onze kinderen simpelweg niet allemaal geven. Daar hebben we de gemeente bij nodig.”

Reng en Joyce genieten met hun vierde kindje erbij.

Toegezongen door de hele gemeente

Met onderstaande woorden worden de pasgeboren kinderen toegezongen:

“Wees welkom als gast op aarde,
door God gezegend kind.
Wees welkom op de aardse loopbaan,
nu ook jouw leven begint.
Dat jij hier op mag groeien
tot moeders steun en eer,
tot vaders blijdschap en vreugde,
in vreze voor de Heer. 

Moge God aan Zijn hand je leiden,
je zegenen dag aan dag.
Dat jij, naar Zijn welbehagen,
veel vruchten dragen mag.
Moge Christus’ Geest je vervullen,
zodat heel je leven wordt:
een voorbeeld voor je naaste
en een loflied ter ere van God.”

Wegen van de Heer 158 “Wees welkom als gast op aarde”
Geschreven door Olga Olsen in 1914
Gecomponeerd door Sophie Dedekam

© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag. Norway. All rights reserved. sssf.no | songtreasures.org

Traditioneel zingen we lied 158 uit Wegen van de Heer…
…en we bidden samen voor het kind en zijn of haar ouders.