Broedersamenkomst

Eens in de zoveel tijd is er een samenkomst voor een speciale doelgroep. Deze avond, 19 januari, was er een broedersamenkomst. In principe verschilt zo’n samenkomst niet veel van algemene samenkomsten; er wordt gezongen en Gods Woord wordt verkondigd.

De laatste tijd zijn we gerichter bezig met de Bergprediking uit Mattheus 5 – 7. Hier werd  dan ook een begin mee gemaakt. Het is zo’n enorme hulp voor ons om in te zoomen op deze hoofdstukken, zodat we deze teksten beter leren begrijpen.

Er kwam duidelijk naar voren dat de zonde begint in ons hart, in onze gedachten. Als daar de bron meteen wordt aangepakt, komt het niet naar buiten in ons doen. Als irritatie, boosheid of iets te willen zijn, direct wordt aangepakt als het opkomt, wordt veel ellende voorkomen.  Door scheiding te maken tussen goed en kwaad in onze gedachten, komt er vrede en blijdschap. Dan wordt Gods Koninkrijk hier al op aarde ervaren en zichtbaar.

Er was grote dankbaarheid voor hen die in deze geest de kinderen en jeugd dienen en helpen. Velen van de jeugd en jonge vaders getuigden van hun verlangen naar zo’n leven. 
Na de samenkomst is er nog koffie en gelegenheid om elkaar te spreken