Kinderen vieren het paasfeest

Pasen is een van de belangrijkste feesten voor christenen: al bijna tweeduizend jaar vieren we dat Jezus opstond uit de dood. Dat was het bewijs dat Hij als mens op aarde zonder te zondigen heeft geleefd. De dood kon hem niet vasthouden: Het werk dat Hij kwam doen, de weg tot God weer openen, was gelukt. De grote betekenis die dat heeft voor ons geven we ook graag door aan de opgroeiende generaties.

Zo’n 75 kinderen van 3 tot en met 12 jaar kwamen deze keer bij elkaar voor een kindersamenkomst over Pasen. 

Paasverhaal uitgelegd aan kinderen

De samenkomst begon met zang en gebed. Daarna vertelde een van de mentoren het paasverhaal over het leven, het sterven en de opstanding van Jezus: Jezus gaf alles op om ons te redden, zodat we samen met Hem hier op aarde, en tot in alle eeuwigheid kunnen leven. Wij houden van Hem, omdat Hij ons eerst zo liefgehad heeft!

De kinderen zaten op het puntje van hun stoel te luisteren. Wat is het een spannende, waargebeurde geschiedenis, en wat kunnen we dankbaar zijn dat Jezus voor ons is gestorven en opgestaan.

Lesmateriaal van BCC Media
Bij het kinderwerk maken we vaak gebruik van het lesmateriaal dat BCC Media aanbiedt. Het paasverhaal wordt op een eenvoudige en illustratieve manier uitgelegd in deze animatiefilm over het paasevangelie.

Na de samenkomst was er tijd voor een paar spannende spelletjes waarbij vier groepen het tegen elkaar opnamen. En tot slot stond er natuurlijk een heerlijke paaslunch klaar en konden alle kinderen nog chocolade paaseitjes gaan zoeken. 

Bekijk de fotoserie voor een indruk van het kinderpaasfeest!