“Rust in God” – BCC-conferentie voor vrouwen

Dit jaar organiseerde Brunstad Christian Church (BCC) van 7 tot en met 10 maart een conferentie speciaal voor vrouwen. Ruim 5800 dames uit 33 landen, met meer dan 400 deelnemers uit Nederland, komen bijeen voor een memorabel weekend in het Oslofjord Convention Center, te Brunstad, in het zuiden van Noorwegen.

De jaarlijkse zusterconferentie wordt begin maart georganiseerd, en valt vaak samen met de internationale vrouwendag op 8 maart. Deze christelijke conferentie voorziet voor dames vanuit de hele wereld in een grote behoefte om opgebouwd en versterkt te worden in het geloof. Dit jaar is er voor het eerst een extra dag toegevoegd, om de beleving van het samenzijn nog meer te versterken, en daar maken veel vrouwen graag gebruik van.

De conferentie telt vijf bijeenkomsten, waarvan een tv-magazine, en een themafeest op zaterdagavond. Het thema van het feest is “Rust in God”. Ter voorbereiding werd aangeraden om het boekje “Rust in God” van Elias Aslaksen te lezen, voor een goed begrip van wat dit betekent. Tijdens de bijeenkomsten is er naast woordverkondiging gelegenheid voor de deelnemers om te getuigen van hun geloof. Hiervan wordt volop gebruik gemaakt.

De zaal is gevuld met deelnemers die verlangen naar opbouw vanuit Gods Woord. Foto BCC Media

“Ik zal u rust geven”

De thema-avond op zaterdagavond is georganiseerd door een groep dames uit Denemarken, en begint met een indrukwekkende video over de verschillende tijden die over je leven kunnen gaan, maar dat je in alle situaties de rust in God kunt bewaren. Kåre J. Smith spreekt over de uitnodiging van Jezus Christus:

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.” Mattheus 11: 28 (HSV)

Kåre heeft een opwekkende en bemoedigende boodschap, om te rusten in Zijn wil en werkzaam te zijn in Zijn kracht. Als je altijd eerst Gods koninkrijk en Zijn gerechtigheid zoekt, dus dat als prioriteit hebt, dan zorgt God voor wat je verder nog nodig hebt. David zei: “De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets.” Psalm 23 vers 1.

De aansporing om je hele leven in Gods hand te leggen horen we ook terug in diverse getuigenissen en interviews met vrouwen die we via filmpjes te zien krijgen. Het is bijzonder versterkend om over deze persoonlijke ervaringen met God te horen. Tussendoor zingen verschillende solisten en koren over dit onderwerp.

“Ik verheugde mij om naar Brunstad te gaan.”

“Brunstad is echt een toevluchtsoord geworden. Ik merk dat daar Gods Geest heerst, elke keer als ik op Brunstad kom merk ik rust en word ik zo blij en dankbaar.

Tijdens de feestsamenkomst haalde Kåre Smith de tekst aan uit Romeinen 8 vers 28. ‘Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn.’

Dit sprak mij echt aan. Ik kan mij zo snel zorgen maken om de kleinste dingen in het leven maar deze tekst is echt een hulp voor mij geworden in mijn dagelijks leven. Wat mij ook overkomen mag alles werkt ten beste voor mij. Soms zie ik dat nog niet, maar dan kan ik hierin geloven en God danken voor de situaties.”

– Marleine