Kerstfeest – feest van het licht 

Met het kerstfeest gedenken wij met eerbied en dankbaarheid dat de Zoon van God, Jezus Christus, naar de aarde is gekomen als een mens zoals wij, om ons te verlossen van de zonde en de dood. 

In het donker van de wereld zond God zijn Zoon als het Licht dat de mensen verlicht. De geboorte van Jezus zette Gods verlossingsplan in werking: als mens deed Jezus altijd de wil van zijn Vader. Zijn leven, sterven en opstanding bewerkt de verlossing voor ieder die moe is van zijn zonden en verlangt naar een leven in harmonie met God, nu en in alle eeuwigheid.

Elk jaar vieren we in BCC Groningen het kerstfeest met aandacht voor de verschillende leeftijdsgroepen. Voor de jongeren is er door CGN Groningen een heel weekend georganiseerd rond het kerstfeest. Vrijdagavond 15 december verzamelen 80 jongeren met hun bagage in een groepsaccommodatie. Het enthousiasme voor het weekend is van hun gezichten af te lezen. Op lijsten kijken ze in welke groepen ze zijn ingedeeld en met wie ze op de kamer slapen. Nadat de bagage naar de kamers is gebracht, ontmoet de groep elkaar in de gezamenlijke ruimte die helemaal in kerstsfeer is versierd.  

Jezus’ liefde voor ons 

De samenkomsten op vrijdag en zaterdag gaan over de liefde die Jezus voor ons heeft. Jezus heeft ons zo lief en is daarom naar de aarde gekomen om ons te verlossen van de zonde. Hij koos ervoor om geboren te worden in de wereld als mens, net als wij. Door altijd Gods wil te doen, opende Hij een weg waarop wij kunnen volgen, zodat wij net als Hij de zonde kunnen overwinnen. Het is de weg naar God en zijn Koninkrijk, en Hij verlangt ernaar om al zijn heerlijkheid met ons te delen. 

Op de samenkomsten is er gelegenheid om je getuigenis te geven. Veel jongeren komen naar voren om te zeggen wat ze op hun hart hebben. Het is bijzonder en samenbindend om een kijkje te krijgen in de vele jonge harten die Jezus willen navolgen.  

Spel en ontspanning  

Tijdens het weekend worden er naast themasamenkomsten ook spel en ontspanning georganiseerd. Het is feestelijk om de dag samen te beginnen met het ontbijt op zaterdag. In het dagspel dat volgt, trekken groepen jongeren de stad Groningen in op zoek naar de verschillende posten waar spellen worden gedaan en waar ook een beroep wordt gedaan op hun acteertalent. Het draait tijdens het dagspel allemaal om teamwork.  

Zaterdagavond staat in het teken van een feestelijk diner, en de jongeren doen tot in de late uurtjes spelletjes met elkaar. Het is ook mogelijk om met je vrienden de jacuzzi of sauna te gebruiken.  

Zondag: Kerstfeest voor jong en oud 

Zondag viert heel BCC Groningen het Kerstfeest met elkaar. De jongeren sluiten zich na het ontbijt aan bij het feest met de kinderen en ouderen, in de zaal die is omgetoverd in een winter wonderland. Tijdens het feest zijn er muzikale bijdragen te horen en wordt er onder andere voorgelezen uit de eerste brief van Johannes hoofdstuk 4 vers 9 en 19: 

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.” 

We horen dat als we de gezindheid, dezelfde instelling, van Jezus hebben, het dan extra goed is om met elkaar te zijn. Hij heeft Zichzelf geofferd en zijn leven gegeven, uit liefde tot de mensen. Wij kunnen Jezus liefhebben, en daardoor ook onze medebroeders en zusters. Dat kan alleen als we het egoïsme, de slechte neigingen in onszelf, overwinnen in Gods kracht.  

Het feest gaat na de samenkomst door op het buitenterrein waar bij verschillende kraampjes oliebollen en andere lekkernijen te verkrijgen zijn. Aan de kinderen is ook gedacht, voor hun zijn er diverse spelletjes te doen.    

Het is geloofsversterkend om het Kerstfeest op deze manier samen te vieren. Velen keren laat in de avond terug naar huis met gevulde harten vol dankbaarheid voor Jezus en herinneringen om nooit te vergeten.