‘Zogenaamde moeilijkheden brengen eeuwig leven mede’ – Zusterdag 2023

De sfeer zat er om half 10 ‘s ochtends al goed in op zaterdag 9 september; iedereen wilde eraan bijdragen om er een heel fijne dag van te maken. Met ruim 60 dames ontmoetten we elkaar in onze zaal om van daaruit eerst wat actiefs te doen. Aan het eind van de dag wachtte ons een heel opbouwende avond met Jan-Hein en Joke Staal.

Als gemeente organiseren we met enige regelmaat een dag speciaal voor verschillende doelgroepen, dit keer voor vrouwen in de leeftijd van 12 tot circa 60 jaar. We begonnen de ochtend met enkele ingezonden filmpjes met een aansporing van een paar oudere zusters en broeders; met als boodschap dat alles draait om onze hemelse roeping, ook zo’n dag als deze!

Samen activiteiten ondernemen

Al snel verdeelden we ons over meerdere auto’s en reden we richting een plek in Drenthe waar we konden deelnemen aan de van tevoren gekozen activiteiten. Deze activiteiten zijn verzorgd in samenwerking met vereniging Active (verenigingactive.nl), die recreatieve en sportieve activiteiten binnen ons gemeenteleven organiseert.


 

Een groep ging e-choppen, een groep ging Dafje rijden, een groep ging suppen en de laatste groep ging Solex rijden. Het weer was uitzonderlijk mooi voor deze nazomerdag, en het samen bezig zijn met de activiteiten gaf erg veel plezier; jong en ouder genoot!

Aansluitend aan deze activiteit was er een picknick geregeld aan de rand van een prachtige zandafgraving. Een heerlijke salade, een broodje met kruidenboter en wat drinken gingen er op deze warme dag wel in. Menigeen nam een verkoelende duik in het water.

 

“God is goed en zeer te prijzen”

Het hoogtepunt van de dag was de samenkomst waar Jan-Hein en Joke Staal bij aanwezig waren. Het themalied was: ‘God is goed en zeer te prijzen, Hij is mijn kracht.’

Jan-Hein begon met het voorlezen van Prediker 5:1:  

“Wees niet te snel met uw mond,
en laat uw hart zich niet haasten
een woord te uiten voor het aangezicht van God.
Want God is in de hemel
en u bent op de aarde.
Laat daarom uw woorden weinig in aantal zijn.”

Van nature beseffen we als mensen niet wie God is en wat zijn plan is met ons leven, en daarom gaf Salomo de goede raad om om in allerlei situaties niet zo maar te snel iets te zeggen. Wij kunnen niet altijd alles begrijpen wat er gebeurt en wij weten niet altijd welke wijze en liefdevolle bedoelingen God met ons leven heeft . Maar Jan-Hein legde uit dat wij door Gods Woord steeds beter gaan begrijpen welke gedachten God, onze Vader,  heeft en welke plannen Hij met ons leven heeft, en hoezeer Jezus, onze Vriend,  in de hemel van ons houdt en voor ons pleit. Als wij dat geloven en steeds beter gaan begrijpen, dan verandert dit ons hele leven en ons denken. God heeft goede en liefdevolle en wijze gedachten en plannen voor ons – dat besef moet een fundament in ons leven zijn. Gedachten als: “Ik heb het zo veel moeilijker dan anderen” verdwijnen dan helemaal.

God is goed en zeer te prijzen, Hij is mijn kracht! Ja, ik wil Hem eer bewijzen steeds, dag en nacht. Zonder slaap of sluim’ring werkt Hij, als mijn schaduw staat Hij naast mij. Alles wat gebeurt bestuurt Hij, weloverdacht! •

Hij, die hoog is en verheven, acht niets gering. Zorgzaam werkt Hij in mijn leven slechts zegening. Zogenaamde moeilijkheden brengen eeuwig leven mede. Waarmee God mij wil bekleden: meer heiliging! •

k Wil Hem – bron des levens – zingen, lof, dank en eer! Hij leidt mij in alle dingen, ja, altijd weer! Achter elk vuur staat zijn wijsheid, achter elke proef zijn goedheid, achter wat gebeurt zijn grootheid: Lof zij de Heer!

Jan-Hein Staal

Het was zo fijn om deze heldere Bijbeluitleg te krijgen. Daardoor kregen we meer inzicht in Gods bijzondere gedachten over ons leven, en we kunnen er in geloof op vertrouwen dat God, die niet slaapt noch sluimert, dag en nacht het állerbeste met ons voorheeft.

Plezier en opbouw gaan goed samen

We sloten de opbouwende en leuke dag af met een ‘bonte avond’. Deze bestond uit verschillende opdrachten en bijdragen van jong en oud, waarbij veel werd gelachen. Het was een heel fijne dag om op terug te kijken. Het heeft de eenheid en onderlinge band versterkt!