Actieweekend schept internationale samenbinding

Wat is er nou mooier dan met honderden enthousiaste jongeren uit verschillende landen samen te komen voor geloofsopbouw en actie? Gezamenlijke doelen geven eenheid en blijdschap, zowel in het geestelijke als in praktische dingen. Dat maakte ook het weekend van 1 en 2 juli tot een inspirerend en samenbindend weekend voor de jeugdgroep van BCC Groningen.

Lees meer over de Driv-actie in dit artikel: Toekomstvisie zet jongeren aan tot actie

Aanleiding voor dit feestelijke weekend was de ‘Driv-actie’ die jongeren wereldwijd al maanden inspireert. Deze actie stimuleert jongeren om te sparen voor deelname aan de jongerencamps en hun eigen huisvesting op Brunstad tijdens conferenties. De jeugdgroepen van de BCC-gemeenten in Exter, Hamburg, Waltrop (alle drie Duitsland), Seattle (VS), Hamar (Noorwegen) en Groningen (NL) vormen in deze ‘Driv-actie’ een gezamenlijk team, en waren voor dit weekend allen naar Exter gekomen om elkaar beter te leren kennen en elkaar aan te moedigen.

Gods Woord verbindt

Het verlangen naar een persoonlijk leven met God, en de hulp die we daarbij krijgen door de verkondiging uit Gods Woord, is wat ons verbindt.

Carl Hahne, één van de voorgangers in Exter, begint de avond: “Overwinning over al jouw zonden; Dat is het heerlijkste wat er is op aarde. Is het verlangen van je hart om overwinning te krijgen over de zonde? Dan wil God zelf jou helpen om een overwinnaar te worden!

Hahne leest uit Psalm 20:5-6: “Moge Hij u overeenkomstig de wens van uw hart geven en al uw voornemens in vervulling doen gaan. 6 Wij zullen juichen over uw heil en de vaandels opheffen in de Naam van onze God. Moge de HEERE al uw verlangens vervullen”

Kjetil Evensen, voorganger van BCC Hamar gaat daarop door en citeert uit Openbaringen 3:12: “Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan.” Wij zullen niet onderliggen voor onze zonden. Door geloof in God en in Gods woord komen we tot overwinning!”

En ook Roel Brouwer, uit BCC Groningen, vult aan: “Overwinning in ons persoonlijke leven, voor een ieder die hier is, dat is de bedoeling.”

Brunstad – ‘onze plek’

Dat de BCC gemeenten zo’n eenheid ervaren en het samen goed hebben, is niet in de laatste plaats te danken aan de internationale conferenties die we samen beleven op Brunstad. Brunstad is ‘onze plek’ , daar willen we graag naar toe, daar voelen we ons thuis! 

Eén van de oudsten in Exter, Nathanael Grimes legt uit waarom: “Op Brunstad openbaart God zich op een speciale manier aan jou en mij. Door profeten die Gods Woord daar spreken. Het is heel beslissend voor ons om op Brunstad te komen en Gods Woord te horen.”

Evensen onderstreept dit in zijn toespraak tot de jongeren: “Vanzelfsprekend willen we daar zijn, waar Gods profeten, Gods Woord naar voren brengen. De hele wereld moet Gods Woord kunnen horen, voordat Jezus terugkomt. Brunstad is ons internationale zendingscentrum, daarom hebben we Brunstad nodig!”

Mede dankzij acties, zoals de ‘Driv-actie’ , merken we dat we internationaal meer en meer één worden, dat ervaarden we ook dit jeugdweekend in Duitsland. We voelen ons geluksvogels dat we deel mogen zijn van zo’n toekomstgerichte en gedreven jeugdgroep en kijken met verwachting uit naar de volgende ‘etappe’ van de actie.

Dany Neinders (met de witte polo): “Ik merk dat ik de samenbinding op Brunstad nodig heb.”